Home » شگفت‌زار شماره ی ۲۹ by سمیه کرمی
شگفت‌زار شماره ی  ۲۹ سمیه کرمی

شگفت‌زار شماره ی ۲۹

سمیه کرمی

Published July 2010
ISBN :
100 pages
Enter the sum

 About the Book 

شگفتزار نام مجلهای اینترنتی است که توسط گروه ادبیات گمانهزن (آکادمی فانتزی) منتشر میشود. این مجلهی اینترنتی که به صورت ماهنامه منتشرمیشود، بر ادبیاتعلمیتخیلی، فانتزی و سایر جنبههای SF متمرکز است. حجم متوسط مجله حدود صفحهی A است.آکادمی فانتزی پس ازMoreشگفت‌زار نام مجله‌ای اینترنتی است که توسط گروه ادبیات گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) منتشر می‌شود. این مجله‌ی اینترنتی که به صورت ماهنامه منتشرمی‌شود، بر ادبیاتعلمی‌تخیلی، فانتزی و سایر جنبه‌های SF متمرکز است. حجم متوسط مجله حدود ۱۰۰ صفحه‌ی A۵ است.آکادمی فانتزی پس از چندین سال انتشار مطالب به صورت نوبتی، ویژه‌نامه و ... بر روی وب در اردیبهشت ۱۳۸۹ با تصمیم جمعی بر آن شد تا قالب انتشار مطالب خود را تغییر دهد. انتشار مجله از تیر ماه ۱۳۸۹ با سه پیش‌شماره آغاز شد. شماره‌ی اول این مجله پس از سه ماه وقفه در دی ماه ۱۳۸۹ منتشر شد و انتشار مجله پس از آن به صورت مرتب ادامه دارد.سردبیر: شیرین سادات صفویتحریریه (ترتیب الفبایی): محمد حاج زمان، فرزین سوری، سمیه کرمیدانلود رایگان از اینجا :http://www.fantasy.ir/fantasy/index.p...